תוכן העניינים

תוכן העניינים פתח דבר 11 פרק . 1 החלום - חינוך הומניסטי 15 שלושה יסודות של תורות חינוכיות ; 16 - הפסיכונאליזה והחינוך ; 21 - בהייביוריזם וחינוך ; 19 - פסיכולוגיה הומניסטית - אברהם מסלאו ; 23 - קרל רוג'רס ; 30 - ארתור קומבס ; 33 - חינוך הומניסטי - מקורות ועקרונות . 36 - פרק . 2 המציאות - חינוך הומניסטי במבחן הביקורת 48 הביקורת הפסיכולוגית עיונית ; 51 - הביקורת החברתית ; 57 - הביקורת החינוכית . 62 - פרק . 3 השילוב - חופש ומחויבות 70 ויקטור פראנקל ; 76 - פאולו פריירה ; 77 - תורתו של פריירה במבחן מציאותנו ; 82 - יישומים חינוכיים . 88 - פרק . 4 תלות נומלין - נישות הוליסטיות 91 מחקר קליני - מהו ? ; 92 - מערכות פתוחות ; 98 - תיאוריית השדה -; 106 פסיכולוגיה הוליסטית - גשטאלט ; 113 - חינוך קונפלואנטי . 118 - פרק . 5 קוטביות - מי מפחד מסתירות ? 127 דילמות - גישות חד ממדיות ; 128 - דילמות - גישות רב ממדיות ; 131 - תרומת תורת הגשטאלט לסוגיית הסתירות והניגודים ; 138 - ההגיונות הסותרים בהוראה ; 144 - הגישה הפרדוקסלית ; 147 - פרדוקסים בקבוצות : 150 - סתירות בחינוך . 154 - פרק . 6 ערכים - חינוך ערכי ה...  אל הספר
ספרית פועלים