אני אראך עפר

אני אראך עפר אני אראך עפר , וידיב לבבך / בעיניו , כעיניך לבבי מדיבות . מברך אשר שם לבך קר כשלג / בקראי , ושם לך תוך לבבי להבות , וברוך אשר יתר שאת שת לחצך / ולך , על בני נשק ואנשי קרבות : ממיתים מתי - מספר בחצים - רבבה - / ואתה , בחץ אחד , תמותת רבבות ! .1 אראך עפר שתתאהב בו . וידיב וידאיב , כלומר , יכאיב לך בהתנכרותו . כעיניך ... מדיבות כשם שאתה מכאיב לי במבטיך .2. מברך האל . אשר שם וכו' שצינן את לבך . ושם וכו' ונתן את אש החשק בלבי .3. שאת כוח . לחצך למבטך החודר .4. רבבה אלף .  אל הספר
הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין