מתון מכתב ששלח ר' אלטר טפליקר לר' ישראל היילפערץ. חתימתו "אלטער בלאאמו"ר הר' זעליג זללה"ה בזשיליאנסקי מטעפליק" — בסוף השורה שלפני האחרונה ובתחילת השורה האחרונה