4. "ציונות מדינית"

סמכותי שיצר בהם שכנוע עמוק ש"אתם [ ר' נחמן ] בוודאי תזכו להיות צדיק 22 מפורסם . " כמובן יש פער גדול ומהותי בין תיאורים אלו לבין תיאור המשיח כתינוק פלא , שבגיל שלוש כבר מורה הוראה בכל ישראל ; אך הם יכולים לסייע בידנו להבין , שאף על פי שתופעה זו היא חריגה עדיין ניתן לראות בה מיצוי מקסימלי של יכולות האדם , ולא שבירה בוטה של חוקי הטבע . גם אם נראה בכל אופן בגילו הצעיר של המשיח פלא וחריגה מגדר הטבע הרי זו חריגה גם מטבעו של העולם המשיחי , שכן העולם בכללו ממשיך לנהוג כמנהגו וילד הפלא המשיחי הוא היוצא מן הכלל . אין במגילת סתרים תיאור של תקופה שבה טבעם של התינוקות והילדים משתנה וכבר מגיל שלוש מתחילים הם להורות הוראה ובגיל שתים עשרה הם מוכשרים להנהיג ולמשול . גם בעידן המשיחי עולם כמנהגו נוהג , ואפילו המשיח עצמו , שגילו המוקדם הוא פלא , בשאר מאפייניו אינו חורג מגדר הטבע ופעולותיו אינן מעשה נסים . '' . 4 ציונות מדינית" מגילת סתרים מתארת באופן חדש ומקורי את הדרך שבה יזכה המשיח בארץ ישראל , יאפשר קיבוץ נידחים ויכונן את מלכותו ; דרך שעד כמה שידיעתי מגעת אין לה אח ורע בספרות היהודית שקדמה לר' נחמן . ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן