2. עוד על הילד המשיח; החי והמת כדמות וכדימוי

ברמז היא מגילת סתרים , שהיא עצמה שיחה נוראה שבה מתגלה מה עומק האבדן שנגרם עם פטירת הילד , שאילו נשאר בחיים "היה העולם נתתקן על מלואו ותקונו 24 ושלמותו על צד היותר טוב . " עתה , כאשר מגילת סתרים בידינו ומתברר שאכן במרכזה ניצבת דמותו של הילד המשיח , ההשערה שהמגילה מספרת מה היה קורה אילו נשאר הבן המופלא שלמה אפרים בחיים , הופכת להיות קרובה לוודאי . ראוי להעיר , שכל עניין גילו הצעיר של המשיח מצוי אך ורק בשיחה השנייה , שנאמרה בתקס"ט , ואינו מוזכר בשיחה הראשונה , שנאמרה בתקס"ו . אך מאחר שאנו יודעים שחלק גדול מהשיחה בתקס"ו לא עלה על הכתב , שכן "והרבה נשכח מיד" 25 ו"נשכח הרוב כי לא נכתב מיד , " ובשיחה השנייה ישנם חלקים רבים "מה ששמעו עוד הפעם בענין זה" שקיימים גם בשיחה הראשונה , שהיא קצרה ותמציתית יותר , יש מקום לשער שעניין הילד המשיח נאמר בשיחה הראשונה אף שלא עלה על 27 הכתב . אם אנו מקבלים השערה זו — וכאמור נראה שאין סיבה שלא לעשות זאת — הרי שסיפור המשיח הילד במגילת סתרים הוא סיפורו של התינוק שלמה אפרים זכר צדיק לברכה , שאילו נשאר בחיים הייתה מגילת סתרים הופכת להיות מגילת חייו . מגילת סתרים ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן