חיפה בתקופת המנדאט — ביבליוגראפיה מוערת

חיפה בתקופת המנדאט — בי בלי וגראפיה מוערת התפתחותה המזורזת של חיפה בתקופת המנדאט , הניבה בשנים אלה ולאחר מכן יבול ניכר של ספרים , קובצי זכרונות , פרסומים ומחקרים . בעמודים הבאים נעשה ניסיון להביא לידיעת המתעניין בנושא זה חלק מהפרסומים — קרוב לוודאי שהמרכזים ביניהם , שאת רובם אפשר למצוא בספריות . כן הובאו כמה הפניות לעיתונות התקופה . סייגנו עצמנו לכ 90 כותרים , כשהרשימה , כמובן , ארוכה יותר . ליד חלק משמות הספרים או הפרסומים הובאו כמה מלים או שורות , המתמצתות את התוכן . הביבליוגראפיה הוכנה בידי גיורא בסין . א . אהרנוביץ , ' חיים . הדר הכרמל . [ חיפה , ועד הדר הכרמל , [ תשי"ח 296 , ^ 1 . עמ . ' איורים : פורט . ' פקס . ' חיפה לפני הקמת הדר הכרמל — . ( 1920-1900 ) הדר הכרמל בראשיתו — . ( 1924-1920 ) חבלי גידול — . ( 1932-1924 ) רווחה ויציבות — . ( 1939-1932 ) על המשמר בשנות מלחמת העולם השנייה — . ( 1945-1939 ) מצודת עוז במערכה , ( 1949-1945 ) עמ' . 240-1  אל הספר
יד יצחק בן-צבי. המחלקה לחינוך והדרכה