שנייס מטובי אנשיה של חיפה בשנות העשרים — שמואל פבזנר ורעייתו