מגדל המים הראשון בהדר הכרמל, בקרן הרחובות מסדה ובלפור (לא קיים כיום)