ניסיון להציל את השכונה הוותיקה ארד אל-יהוד (כנראה שנות העשריט)