דוד הכהן (במרכז) בחברת הנציב העליון ווקופ ‭(1936)‬