הטכניון מואר באור יקרות — באחד האירועים החגיגיים של שכונת הדר הכרמל