תלמידות בית־הספר הריאלי, חניכות הצופים, שנות העשרים