החינוך העברי בחיפה בתקופת המנדאט — שלוש דוגמאות מייצגות יובל דרור

החינוך העברי בחיפה בתקופת המנדאט — שלוש דוגמאות מייצגות יובל דרור לזכר משה קסל ורווה אולמן , ממורי -אורנים' ואוניברסיטת חיפה , שהמשיכו מעשי ראשונים והטביעו במשך שנים הרבה את חותמם על החינוך בחיפה . החינוך העברי בחיפה בתקופת המנדאט התאפיין במערכת ביזורית , שבה מוסדות חינוך ורשתות חינוך אוטונומיים במובנים רבים . ההסדרים הבריטיים — חינוך ערבי בידי הממשלה וחינוך יהודי בידי ההנהלה הציונית ( מ 1932 בידי הוועד הלאומי ) — חייכו את מחלקת החינוך העברית לכך , בפרט לאחר הכרת הקונגרס הציוני ב 1929 בשלושת הזרמים בחינוך . את מצב 'מפעל החינוך היהודי בחיפה' בתום המנדאט ( מרס ( 1948 היטיב לסכם זאב כרמי , מנהל מחלקת החינוך העירונית ( וכית הספר עממי א : ( למפעל החינוך היהודי המקומי שלושה שותפים מחלקת החינוך של הוועד הלאומי , ועד הקהילה בחיפה ועיריית חיפה . בענייני החינוך ממש ממשיכה לטפל מחלקת החינוך בירושלים . בעיבוד התקציב קובעת ועדה תקציבית בה משתתפים באי כוח שלושת הגורמים . ההנהלה המעשית נמצאת בידי המחלקה לחינוך של ועד הקהילה ' . בחינת חלקם של הגורמים הללו מלמדת על אפיוני מערכת החינוך החיפני דאז י , ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי. המחלקה לחינוך והדרכה