המערכה על חיפה וסביבותיה במלחמת העצמאות יעקב מרקוביצקי

המערכה על חיפה וסביבותיה במלחמת העצמאות יעקב מרקוביצקי חיפה המנדאטורית היתה עיר מעורבת , שבה דרו ועבדו רבבות יהודים וערבים כמקומות עבודה ומסחר , בחברות הנפט , בבתי הזיקוק , כרכבת ובנמל . מציאות זו והעובדה שהנהלת העירייה היתה מעורבת , היתוו את אופי המאבק של ה'הגנה' בגורמים הערבים המיליטאנטים עם פרוץ ובמהלך מלחמת העצמאות . יחסית למציאות הכלל ארצית היו לחיפה היהודית יתרונות לקראת המאבק : שליטה טופוגראפית ( השכונות היהודיות היו על צלע הכרמל ועל ההר , ואילו השכונות הערכיות היו בחלקים הנמוכים , ( עורף יהודי מוצק בפריפריה , רוב בקרב אוכלוסי העיר , מערכת ציבורית פעילה ומאורגנת בעיר עצמה ותשתית תעשייתית שהקלה על גיוס משאבים חומריים למאבק . הגורם הבריטי היווה בעיה , משום שבחורף תש"ח הפכה חיפה לבסיס הלוגיסטי המרכזי שדרכו ארגנו הבריטים את יציאתם מן הארץ , ועל כן דאגו לאבטח את צירי התנועה המרכזיים בעיר יותר מאשר בכל מקום אחר בארץ . התערבותם נבעה בעיקר מדאגתם למתקניהם ולאבטחת ציר פינוי חופשי ליציאת גייסותיהם . היבט זה משתקף בדברי יו סטוקוול , מפקד הצבא הבריטי כצפון הארץ , שקבע כי סדר הקדימויות הבריט...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי. המחלקה לחינוך והדרכה