חיפה והמאבק מרדכי נאור

חיפה והמאבק מרדכי נאור בין המאפיינים הבולטים של תקופת 'המדינה שבדרך' נהוג לציין את ההתנדבות וההתגייסות של חוגים רחבים ביישוב למשימות לאומיות וחלוציות , כמו השתתפות במבצעי העלייה של יישובי חומה ומגדל , הורדת מעפילים , הפגנות נגד הבריטים וכיוצא באלו . מן הבחינה הזו דמתה חיפה ליישובים היהודים הגדולים האחרים , אולם אין ספק שבכמה תחומים היא עלתה עליהם , ועקב ההרכב המיוחד של אוכלוסייתה היהודית אפשר להשוותה יותר לנקודות ההתיישבות העובדת , שבהן היו המתיישבים בבחינת 'מגוייסי קבע' כשירות המפעל הציוני הנבנה וללא קושי ניתן היה לגייסם לכל משימה דחופה . כבר נאמר ונכתב רבות ( כולל בכרך זה של 'עידן ( ' על ייחודו החברתי של היישוב היהודי בחיפה בשנות המנדאט . היתה זו קהילה מגובשת , שחלק מרכזי שבה נכלל במה שנהוג לכנות 'חיפה האדומה , ' ושאף אותם חלקים בציבור שלא נמנו או הזדהו עם 'ארץ ישראל העובדת , ' היו מוכנים לשתף פעולה עם המרכיב הדומינאנטי הזה . מבחינה זו היתה חיפה חריג בהשוואה לרוב הערים והמושבות הגדולות , שבהן התלהטו לא אחת הרוחות בין תנועות ומפלגות . ביישוב היהודי של עיר הכרמל נשמרה אחדות ראויה לציו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי. המחלקה לחינוך והדרכה