נשר — השכונה והמפעל רוסנה בורשטיין

נשר — השכונה והמפעל רוסנה בורשטיין שכונות רבות יש בחיפה , וסיפורי צמיחתן והתפתחותן מהווים כל אחד מסכת בפני עצמה בקורותיה של העיר . אולם לעומת הדר הכרמל , שהפכה ללבה של חיפה העברית , וכן בת גלים , נווה שאנן ואחוזה , שעיצבו גרעינים עירוניים במקומות מרוחקים אך קשורים אליה , התפתחו בפריפריה הרחוקה יותר כמה שכונות , שהיוו יחידה עצמאית בעלת זיקה לחיפה העברית . קריות המפרץ השונות הן דוגמה לכך , והן זכו כבר לפרסום ולכתיבת ספרים ומחקרים עליהן . המחברת היא בוגרת החוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה . עבודתה הסמינריונית על 'נשר ותולדותיה נכתבה בהדרכת ד"ר יוסי בן ארצי , והוא שעיבד אותה למאמר זה . אלמונית יותר היא שכונת נשר , 'השכונה בצל ארובות העשן , ' וסיפורה — מיוחד הוא בהשוואה ליתר השכונות . נשר השכונה ו'נשר' המפעל , לא חד המה , אך קשורים הם זו בטבורו של זה . הקמת המפעל רעיון הקמתו של בית חרושת למלט ומוצריו ניסר בחללה של ארץ ישראל כבר בראשית המאה העשרים , עת הגיע לארץ נחום וילבושביץ כמייצגם של יזמים מרוסיה . וילבושביץ מצא לבסוף את עיקר כר הפעולה שלו במפעל 'עתיד' ' ) שמן , ( ' אך ב 1912 עדי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי. המחלקה לחינוך והדרכה