ניפוח זכוכית בבית־החרושת יפיניציהי במפרץ חיפה, 1944