בית־חרושת ללבני סיליקט שהוקנ! בחולות המפרץ, ליד קריית־וויים