מפה בריטית של אזור המפרץ ובה התכנית הראשונה של קריית־חיים (שכונת העובדים במינוח המוקדם)