?ציור פרספקטיבי של התבנית לניצול מפרץ חיפה־ — על־פי רעיונותיו של ריכרד קאופמן