דולי יסה — שכונה ערבית במזרח חיטה, מעבר לגשר רושמיה