הקהילה הערבית בחיפה בתקופת המנדאט יצחק קליין

הקהילה הערבית בחיפה בתקופת המנדאט יצחק קליין העיר חיפה , כמוקד כלכלי חברתי לאוכלוסייה הערבית בצפון הארץ היתה כראשית ימי המנדאט הבריטי יעד הגירה מהערים והכפרים בצפון , כגון עכו , שפרעם , צפת , נצרת , צפון השומרון והגליל , וכן מארצות שכנות : חוראנים מסוריה ומצרים , שהרכיבו את גדודי העבודה שבנו את מסילת הברזל קנטרה-חיפה . בין השנים 1944-1922 גדל מספר תושביה הערבים מ 18 , 240 ל , 61 , 500 אולם שיעורם בכלל אוכלוסיית העיר ירד מ 74 % ל . 48 % > זאת , בשל גידול האוכלוסייה היהודית בשנים אלה מ 6 , 230 נפש ל . 66 , 000 האוכלוסייה המוסלמית גדלה בין השנים 1931-1922 בשיעור של , 117 % מ ל 9 , 37 ל 20 , 324 נפש . בשל הגידול באוכלוסייה היהודית ירד שיעורם היחסי של מוסלמי חיפה בכלל תושבי העיר מ 38 . 1 % ל 27 . 9 % בשנים . 1944-1922 לעומת זאת , בין השנים 1931-1922 גדלה העדה הנוצרית בשיעור , 56 % > מ 8 , 863 נפש ל , 26 , 600 אך שיעורם בכלל אוכלוסיית חיפה ירד מ 36 . 6 % ל . 20 . 6 % נראה שהסיבות לכך נעוצות בשיעורי ריבוי טבעי נמוכים מאלה של המוסלמים , כשיעור הגירה נמוך של הנוצרים לחיפה , בשל מיע...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי. המחלקה לחינוך והדרכה