הכר את חיפה -חוברת מידע בגרמנית ובה תכנית העיר, לוח הרכבות,תעריפי הדואר,מדריך עסקים , רשימת רופאים