עיר בין-לאומית: מודעה תלת־לשונית בחיטה של שנות השלושים — עברית, גרמנית ואנגלית