עיר של ממש מצאו עולי גרמניה בהגיעם לחיפה מ־1933 ואילך. בתמונה: רחוב הרצל, הרחוב הראשי של הדר הכרמל