תצוגה גרמנית בחיטה עוד לפני בוא העלייה הגרמנית: צפלין גרמני מעל הברמל, 1929