ראשי הפועלים בחיפה בתקופת המנדאט. מימין לשמאל: דוד כהן,משה שפירא, אבא חושי,יוסף אלמוגי