שורשיה של יחיפה האדומה' דוד דה פריס

שורשיה של יחיפה האדומה' דוד דה פריס אחד המאפיינים של תנועת הפועלים pKn w , rrVK בפרט בשנות העשרים והשלושים הוא , שעל אף המגמה הריכוזית שכיוונה את מנהיגיה ואת מבנה המוסדי , היא התפתחה במקומות שונים בצורות שונות . ללוקאליות זו של הארגון ההסתדרותי היתה השפעה רבה על הנעשה במרכזי הכוח של התנועה , בפרט במישורים של הטיפול כבעיות תעסוקה , כפנאי של הפועל וביחסים עם המעסיקים מחד ועם הפועלים הערבים מאידך . תנועת הפועלים בחיפה הדגימה אולי יותר מכל ארגון פועלים מקומי אחר , pxa את העצמאות היחסית הזאת . כמה מהסיבות לכך היו : אופיה הייחודי של חיפה כעיר מעורבת ; ריחוקה ממרכזי קבלת ההחלטות ; העובדה שלא התפתחה בה עיר עברית נפרדת ; העובדה שהתרכזו בה , כבר משנות העשרים , תעשייה בעלת מספר גדול של מועסקים והיקף הון רציני , וכן שהיתה לאורך תקופה ארוכה שער לעולים . סיבה שנייה לייחודה של ההסתדרות בחיפה קשורה לעצמתה הפנימית כתנועה חברתית , וביחס להתארגנויות עירוניות אחרות . באמצע שנות השלושים , כ 90 אחוז מכלל הפועלים בחיפה היו מאורגנים בהסתדרות ; לאורך שנים מעמדה בהדר הכרמל , השכונה העברית הגדולה ביותר , הי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי. המחלקה לחינוך והדרכה