הצעה לתכנון האזור המיובש בין בית החולים רמב"ם (בית־החולים הממשלתי הבריטי דאז) לבין כיכר םלומר