חיילים בריטים מסייעים בהחזרת השקט לחיפה בתקופת המאורעות