התפיסה האסטרטגית של חיפה בעיני הממשל הבריטי גדעון ביגר

התפיסה האסטרטגית של חיפה בעיני הממשל הבריטי גדעון ביגר העיר חיפה , האזור סביבה והמפרץ , שימשו החל מראשית המאה העשרים יעד לתכנון ולפעולה אסטרטגית בריטיים . חשיבותה של חיפה חרגה מהתפיסה הבריטית לגבי ארץ ישראל , ומקומה של העיר נשקל תמיד במערכת מזרח תיכונית כוללת יותר מאשר מתוך ראייה מקומית ארץ ישראלית . התייחסות אסטרטגית רשמית אל אזור חיפה החלה בקשר לתקרית טאבה , תקרית שקבעה את הגבול בין ארץ ישראל למצרים בשנת . 1906 בעת הדיונים על קביעת הגבול הכין המטה הכללי הבריטי 'תכנית להתקפה על חיפה' על ידי נחיתה מהים וכיבוש העיר , כדי ליצור לחץ על תורכיה . בשנת 1909 הוכנה תכנית פלישה מלאה ; החוף שבין עכו לחיפה נקבע כיעד הטוב ביותר לנחיתת הצבא הבריטי בדרך לכיבוש נצרת והגליל התחתון , והמטרה הסופית היתה כיבוש דמשק . התקפה תורכית אפשרית לכיבוש התעלה ומהומות ופרעות בנוצרים בלבנון הוצגו כסיבות אפשריות לפעולה מעין זו . התכנית המפורטת , כיוונה ומטרותיה מצביעים על רצונם של הבריטים לכבוש חלקים מארץ ישראל , כאשר מפרץ חיפה משמש חוף נחיתה וראש גשר לשליטה על הארץ . ההתקפה על חיפה נועדה להתבצע בידי כוח של ארבע די...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי. המחלקה לחינוך והדרכה