שלושה בניינים נודעים בהדר הכרמל (מלמטה למעלה‭:(‬ בית הקרנות, בית־הספר הריאלי,הטכניון