בית החולים הממשלתי, בת־גלים (כיום — בית החולים רמב"ם)