כיכר חמרה (כיום כיכר פאריז) — שימשה כתחנת אוטובוסים ועגלות מרכזית