ייחודה של חיפה והתפתחותה בתקופת המנדאט יוסי בן־ארצי

ייחודה של חיפה והתפתחותה בתקופת המנדאט יוסי בן ארצי במהלך תקופת המנדאט קיבלה חיפה צביון ייחודי לעומת יתר ערי ארץ ישראל . בתקופה זו הבשילו מחד גיסא תהליכים , אשר ראשיתם כבר כשלהי המאה הי"ט , ומאידך גיסא הוחל ביזמות חדשות אשר הביאו למימוש פוטנציאל הפיתוח של העיר ולשגשוגה מבחינה גאוגרפית וכלכלית . בעיני רבים נחשבת תקופת המנדאט כ'תקופת הזוהר' של העיר , שלאחריה חלה כביכול נסיגה . לתחושה זו אין הצדקה במובנים ריאליים , אך היא נכונה כמובנים של האווירה והקצב העירוניים , אשר השתנו עם תום תקופת המנדאט . דייר בן ארצי הוא מרצה בחוג ללימודי ארץ ישראל , אוניברסיטת חיפה . כבר בשלהי התקופה העות'מאנית נודע שמה של חיפה כ'עיר העתיד / שלה נתונים מצוינים להתפתחות אורבנית מודרנית . חלק מהנתונים הללו נוצל עוד על ידי התורכים , עת הניחו את מסילת הברזל לסוריה , הקימו בחיפה מזח מודרני וקבעו בה את מושב הנהלת הרכבת החיג'אזית . עם נטילת השלטון על ידי האנגלים , מיהרו הללו לממש חלק מהשקפתם האסטראטגית על חיפה והחלו לדון בתכנית לפיתוחה . מאז ועד לסיום התקופה פעלו במקביל גורמים שונים לכינויה של העיר ולביצור מעמדה הכלכלי ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי. המחלקה לחינוך והדרכה