חיפה של ימי נעורי זאב וילנאי

חיפה של ימי נעורי זאב וילנאי פרופ' זאב וילנאי ( 1988-1900 ) היה גיאוגרף , סייר וחיבר ספרים רבים בידיעת ארץ ישראל . הגדיר עצמו כ'נופך . חתן פרס בן צבי ופרס ישראל . עשה חלק ניכר מימי נעוריו בחיפה . פרק זה לקוח מספרו 'ואהבת לארצך כמוך , ' ירושלים . 1974 חיפה היתה אז [ בעשור הראשון והשני של המאה ה [ 20 עיירה קטנה ושקטה , שהשתרעה בין חוף הים ובין מרגלות הכרמל , בתחום יחיפה התחתית' של ימינו . בתיה מן הימים ההם נהרסו אחרי מלחמת הקוממיות ובמקומם הוקמו בתים רבי קומות חדשים . בתי העיירה היו קטנים , בנויים אבני חול , רובם בני קומה או קומתיים ורק אחדים בני שלוש קומות . בין הבתים הצפופים התפתלו סמטאות צרות , שבחלקן הובילו אל המזח הקטן אשר שימש מעגן לסירות מעטות . לפרקים היתה נכנסת אנייה אל המפרץ , אך מחוסר נמל עגנה במרחק מה מן החוף והעברת הנוסעים והסחורות מן האנייה אל היבשה ומן היבשה אל האנייה נעשתה באמצעות סירות . בואה של אנייה על פי רוב רוסית , איטלקית או אוסטרית — היה בגדר מאורע בחיי המקום , ורבים מן התושבים היו יוצאים לראותה , להסתכל בסחורה שהביאה או באנשים שיצאו ממנה , מתוך סקרנות גרידא . סמ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי. המחלקה לחינוך והדרכה