חיפה בסוף התקופה העותימאנית ‭,(1911)‬ שרטוט של גוטליב שומבר