אל הקוראים

אל הקוראים ' בתוך סוללת המפרץ שבין עבו ורגלי הר הכרמל עגנו אניות ענקיות ... מאחורי הצי הזה נראה הקו הנחמד של המפרץ כולו ... אלפי בתי מושב מלבינים נסתמנו והאירו מתוך ירקות הגנים הפורחים ... ההר עצמו אף הוא היה מעוטר כולו בבניינים קורנים . ' כך ניבא בנימין זאב הרצל ב 1902 ( בספרו 'אלטנוילנד ( ' תיראה חיפה , 'עיר העתיד , ' והדברים — ראוי לזכור — נכתבו בעת שחיפה היתה עיירה לא גדולה בארץ ישראל העות'מאנית של ראשית המאה העשרים . ואכן , בנבואתו של הרצל , חיפה צמחה והתפתחה , ולהתפתחותה בשנים 1948-1918 מוקדש כרך זה של יעידך . בתקופה זו קיבלה העיר צביון ייחודי לעומת יתר ערי הארץ : הבשילו בה מחד גיסא תהליכים , אשר ראשיתם כבר בשלהי המאה הי"ט , ומאידך גיסא הוחל ביוזמות חדשות אשר הביאו למימוש פוטנציאל הפיתוח המקומי ולשגשוג מבחינה גיאוגראפית וכלכלית . אין תימה אפוא , שבעיני רבים נחשבים ימי המנדאט כ'תקופת הזוהר' של חיפה . בכרך שלוש חטיבות . הגדולה היא חטיבת המחקרים וסיכומים בת שישה עשר פרקים , המתייחסים להיבטים ותחומים בחיפה של אותן שלושים שנה : חיפה בסוף התקופה העותימאנית , סיבות צמיחתה המהירה של חיפ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי. המחלקה לחינוך והדרכה