תוכן העניינים

תוכן העניינים אל הקודאימ ו חיפה בסוף התקופה העותימאנית / אלכס כרמל 2 חיפה של ימי נעורי / זאב וילנאי 20 ייתורה של חיטה והתפתחותה בתקופת המנדאט / יוסי בךארצי 27 הדר הכרמל — מרגזהחיים היהודיים בחיפה / שמעון שטרן 33 תכנון וארכיטקטורה / גילברט הרברט וסילבינה סוסנובסקי 47 התפיסה האסטרטגית של חיפה בעיני הממשל חבריטי / נדעון ביגר 59 הנמל בחיפה / שמעון שטח 68 שורשיה של -חיפה האדומה' / דוד דה פריס 79 עולי גרמניה בחיפה בשנות השלושים והארבעים / יואב גלבר 95 הקהילה הערבית בחיפה בתקוטת המנדאט / יעחק קליין ווו הקמת הקריות במפרץ חיפה / יהודה חיות 30 ז התעשייה בחיפה בתקופת המנדאט הבריטי / ארנץ סופר 147 נשר — השכונה והמפעל / רוסנה בורשטילן 55 ו חיפה ועורפה בתקופת המנדאט הנריטי / ארנון סופר 64 ו מאורעות תרפ '' ט 919 ) ל ) בחיפה / יעקב גולדשטיין 71 ו חיפה והמאבק / מרדכי נאור 84 ו המערכה על חיפה וסביבותיה במלחמת העצמאות / יעקב מרקוביצקי 95 ל החינוך העברי בחיפה בתקופת המנדאט / יובל דרו ר 200 חיפה , ביקור בעיר הפלאות / בנימין זאב הרצל 224 יהודים וערבים בעיריית חיפה / דוד הכהן 228 זכרונות מיחיפה הקטנה ו 4 הדר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי. המחלקה לחינוך והדרכה