'מכתב השמיניות', 1943

' מכתבהשמיניות' 1943 , תנועות הנוער סחפו , או לפחות ניסו לסחוף . את הנוער pixj למשימות לאומיות וחלוציות . דוגמה אחת לכך יכולה לשמש ההתעוררות שחלה בנוער הארץ ישראלי בתחילת שנת 1943 בהשפעת תלמידי השמיניות מירושלים — חברי הצופים והמחנות העולים — שהחליטו להפסיק את לימודיהם ולהתגייס ( צו הגיוס של המוסדות שפורסם אז שחרר אח תלמידי בתי הספר התיכוניים ותלמידי האוניברסיטאות וכוון רק לנערים עובדים . ( הדבר גרם להתנגדות עזה של הורים , מורים ואף של מוסדות היישוב , וזו גרמה לנסיגת חברי הצופים מהתכנית . חברי המחנות העולים החליטו להמשיך לבדם , מתוך תקווה שהמוני תלמידי השמיניות כארץ ילכו בעקבותיהם ויתגייסו לצבא הבריטי ולפלמ"ח . בסופו של דבר הפסיקו את לימודיהם 20 שמיניסטים , ואלו התרכזו בקיבק אשדות יעקב . מאוחר יותר עלה מספרם ל , 30 והם עברו למחנה הפלמ"ח בקיבוץ דפנה . שני הקטעים הבאים משחזרים את השתלשלות הפרשה — 'מכתב השמיניות' דאז , וקטע מפרוטוקול בהשתתפות כמה ממדריכי תנועות הנוער על שאלת הפסקת הלימודים ערב בחינות הבגרות . מכתב לתלמידי השמיניות מי יודע , אולי ברגע זה הם הורגים את אבי , אמי , או את מיש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי. המחלקה לחינוך והדרכה