ה'מאורעות' ו'חומה ומגדל' ביבליוגראפיה מוערת

ה'מאורעות 'ו ' חומהומגדל '' בי בלי וגראפיה מוערת תקופת מאורעות הדמים 1939-1936 ( תרצ"ו-תרצ"ט , ( שכללה בתוכה את פרשת עליית יישובי 'חומה ומגדל' הותירה אחריה מספר רב של פרסומים , ספרים , קובצי זכרונות ומחקרים . בעמודים הבאים נעשה ניסיון להביא לידיעת המתעניין בנושא זה חלק מהפרסומים — קרוב לוודאי שהמרכזיים ביניהם , שאת רובם אפשר למצוא בספריות . סייגנו עצמנו לכמאה כותרים , כשהרשימה , כמובן , ארוכה יותר . נכללו ברשימה גם כמה רשימות נבחרות שהתפרסמו בעתונות היומית בתקופה האמורה . ליד חלק משמות הספרים או הפרסומים הובאו כמה מלים או שורות , המתמצתות את התוכן . הביבליוגראפיה הוכנה בידי גיורא בסין . א . אביגור , שאול . עם דור ה'הגנה ; ' פרשיות ודמויות . תל אביב , מערכות , תשי"א-תשל"ז . 2 כרכים . איורים . פורט . ' עם העולים לחניתה , כרך שני , עמ' . 99-61 ראשית ההתנחלות לאורך גבול הצפון ממזרח לראש הנקרה , מפי חבר מרכז ה'הגנה . ' אבידר , יוסף . בדרך לצה"ל ; זכרונות . [ תל אביב , [ מערכות , [ תש"ל 315 . [ עמ . ' איורים . עליות על הקרקע , עמ' . 144-128 התרכז בתכנון יישובי 'חומה ומגדל' ובארגון מיבצעי העל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי