תאריכון - 1939-1936

תאריכון 1939-1936 — ( התאריכון כולל רק אירועים מרכזיים , בעיקר כאלה הקשורים ליישוב היהודי . עליות יישובי ' חומה ומגדל' הוזכרו רק במקרים מיוחדים . רשימה מלאה של יישובי 'חומה ומגדל' ומועדי עלייתם על הקרקע — ראה עמ' . ( 226-205 19 1936 באפריל ( כ"ז בניסן תרצ"ו ) 1 פרוץ ה'מאורעות' או 'המרד הערבי . ' ביפו נהרגו בידי הערבים 9 יהודים ונפצעו למעלה מ . 50 למחרת נהרגו עוד 7 יהודים . 22 באפריל ( ל' בניסן תרצ"ו : ( הערבים מכריזים על שביתה כללית , בתביעה לאסור על העלייה היהודית ועל מכירת קרקעות ליהודים . כן הם תובעים כינון ממשל ערבי בארץ . 25 באפריל ( ג' באייר תרצ"ו ) / הערבים מקימים 'ועד ערבי עליון' בראשותו של המופתי הירושלמי חג' אמין אל חוסייני . סוף אפריל ( אייר תרצ"ו ) 1 תוך פחות משבועיים עקרו מיפו יותר מששת אלפים פליטים יהודים , והס מצטופפים במגורי ארעי בתל אביב . 18 במאי ( כ"ו באייר תרצ"ו : ( ממשלת בריטניה מודיעה על החלטתה למנות 'ועדה מלכותית , ' שתחקור את הסיבות ל'מאורעות' בארץ ישראל ( נודעה לאחר מכן כ'ועדת פיל . ( ' 19 במאי ( כ"ז באייר תרצ '' ו !( פתיחת נמל תל אביב , בתגובה על חסימת נמל יפ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי