טריקת עצים לחומה בעלייה למסרה. מימין: אברהם הרצפלר