שישים היישובים של 1939-1936

שישים היישובים של 1939-1936 מאז פרוץ מאורעות הדמים באביב 1936 ועד סוף , 1939 הקים היישוב היהודי שישים יישובים חדשים , ששינו את מפת הארץ . רובם — כמתכונת 'חומה ומגדל . ' כעמודים הבאים מובאים פרטים מלאים ככל האפשר על שישים היישובים , וזו הפעם הראשונה שרשימה מפורטת מעין זו מתפרסמת . עין הים האזור : חוף הכרמל . יום העלייה על הקרקע : 7 ביולי 1936 ( י"ז בתמוז תרצ"ו . ( מקור השם : סמלי . צורת היישוב : קיבוץ . הגוף המייסד : גרעין של הקיבוץ המאוחד . לאחר זמן הקימו חברי יישוב זה את קיבוץ עין כרמל . בפר המבבי האזור : עמק זבולון . יום העלייה על הקרקע : 25 באוקטובר 1936 ( ט' בחשוון תרצ"ז . ( היישוב נקרא על שם תנועת 'המכבי הצעיר , ' שהמייסדים נמנו עמה . צורח היישוב : קבוצה . הגוף המייסד : גרעין עולים מצ'כוסלובקיה , שחבריו עלו לארץ בשנים . 1935-1933 הגרעין קיבל את הכשרתו ברעננה , וב 1936 ישב כחצי שנה בכפר אתא . מספר המשתתפים במבצע העלייה : כ . 50 כטר חיטים האזור : הגליל התחתון . יום העלייה על הקרקע ( למעשה חידוש היישוב 7 : ( בדצמבר 1936 ( כ"ג בכסלו תרצ"ז . ( מקור השם : בעקבות שם קדום , מתקופת התלמו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי