שני ציורים נוספים של מנחם שמי מתארים טינות בחדר האוכל של 'פלוגת הכיבוש' בחניתה. אף אלה הם רישומי־מתווה. הציורים נמצאים במוזיאון חניתה