ההליוגרף (מתקן־איתות בעזרת קרני השמש) בדוניתה — ציור של מנחם שמי (שמיט‭.(‬ הצייר ביקר בדוניתה בימי העלייה והכיבוש והתרשם עמוקות. זהו רישום־מחווה, לקראת הכנת התוצר הסוטי, שלא נעשה. הציור נמצא במוזיאון חניתה