שניים מראשי "המרד הערבי' — םאוזי קאוקגיי (משמאל) ופאכרי עבד אל הארי