נוטרים ומשורייניהם לפני יציאת שיירה מתל-אביב לירושלים