הקמת החומה ומילויה בחצץ. ב־ג. במאי — בדפנה‭,-‬ ב־4 במאי — בדן