ד,פר7טפק‭[>‬ של חברת 'קידמת הכברתי היזם — הרמן באדט